Onze ambitie

Zakelijk Nederland
CO2-neutraal in..

Cloud
20 30
Cloud
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Vandaag
is het juiste moment

# 1

Besparen op verbruik en kosten is eenvoudiger dan u denkt dankzij artificial intelligence.

# 2

Verklein de afhankelijkheid van energie-leveranciers en kies voor voorspelbare energiekosten.

# 3

Borg naleving van wet- en regelgeving voor nu en in de toekomst.

# 4

Verhoog de waarde van uw gebouw met duurzame energie installaties zonder te investeren.

Wij geloven in een integrale aanpak van energievraagstukken

Energie wordt steeds complexer en belangrijker. Duurzaamheidsprincipes, het Klimaatakkoord en toenemende investeringsbehoeften stellen organisaties voor grote uitdagingen. En daar gaan wij klanten bij helpen. Door te ontzorgen bij verduurzaming, in organisatie én uitvoering. Daarom vindt u bij ons alles onder één dak, inclusief financiering van duurzame energie installaties. Dat is niet alleen makkelijk maar ook beter. Want een integrale aanpak van energievraagstukken levert het beste resultaat. Het is efficiënter én duurzamer.

Ik doe mee!
DV 0900
Erik Kemink

Klimaatverandering is de grootste
uitdaging van deze tijd

Klimaatverandering is wereldwijd al jaren een veel besproken onderwerp. Toch dringt de urgentie van dit probleem nog weinig door. Ondertussen krijgen de gevolgen van klimaatverandering steeds duidelijker een gezicht: overstromingen, hittegolven, natuurbranden en waterschaarste zijn overal ter wereld waarneembaar. De opwarming van de aarde is al lang niet meer een probleem dat zich beperkt tot smeltende ijskappen en de bedreiging van ijsberen. Klimaatverandering is inmiddels de grootste uitdaging van deze tijd.

Het belangrijkste wat we kunnen doen, is nu in actie komen.

Erik Kemink

Klimaatverandering heeft steeds meer impact op de stabiliteit van onze wereld. Wanneer we verder kijken dan weersinvloeden, zien we dat problemen door klimaatverandering zich manifesteren in ons hele leven. Klimaatverandering destabiliseert wereldwijd de economie en veiligheid van landen. Bijvoorbeeld doordat oogsten mislukken door extreme droogte en hitte en er tekorten ontstaan. Met name zwakkere landen, die afhankelijk zijn van eigen landbouw voor hun voedselzekerheid en economie, zijn hiervan de dupe.

Daarom heb ik oprechte zorgen over in welke wereld we terecht komen. Dat is niet alleen een ‘ver van ons bed show’. De veiligheid waarin wij leven en onze vrijheid komt onder druk te staan zodra geopolitieke en economische gevolgen van klimaatverandering verder een vlucht nemen. Om dit te voorkomen is er niet meer veel tijd. Eigenlijk zijn we al te laat en pas over vijf jaar beginnen is écht veel te laat. De urgentie is zoveel groter dan de meeste mensen zich realiseren.

We moeten voorkomen dat er een grotere onomkeerbare situatie ontstaat. Daarom is het belangrijkste wat we kunnen doen, nu in actie komen. Alleen dan kunnen we een bijdrage leveren aan een betere wereld voor de volgende generatie. De actie die wij hebben genomen, is de oprichting van Censo. Zo willen wij verduurzamen eenvoudiger maken en de energietransitie versnellen. Hierbij is ons ultieme doel een 100% CO2-neutraal zakelijk Nederland in 2030. Doet u mee?

Direct contact

“Zet vandaag
de eerste stap”