Senior DevOps engineer

Samen sneller verduurzamen
Achieving sustainability together
(English description further below)

Leen Willems Hr Groot
Meer informatie
Leen
Scherm­Afbeelding 2023 06 02 Om 14.00.32

Ben jij een gepassioneerde en ervaren DevOps engineer en op zoek naar een interessante vervolgstap in jouw carrière in de wereld van duurzaamheid? In deze functie speel je een cruciale rol bij de ontwikkeling van het Censo platform waarmee je een betekenisvolle impact hebt naar een groenere toekomst. Je bent de grootste voorvechter van een sterke DevOps cultuur en je bent continue bezig om onze processen en infrastructuur te verbeteren! Jouw technische expertise en pro-activiteit zijn hierbij essentieel voor het succes van onze organisatie. Iets voor jou?

Over ons

Wij ontzorgen zakelijk Nederland in de optimale route naar een 100% CO2-neutraal gebouw. Om het onze klanten zo makkelijk mogelijk te maken, hebben wij alles onder één dak om te verduurzamen, inclusief financiering. Meer weten over Censo? Lees het hier.

De functie

We zijn op zoek naar een bekwame en ervaren Senior DevOps Engineer om ons Censo platform team te versterken. Met het Censo platform helpen wij klanten verduurzamen door inzicht en advies te geven gebaseerd op gebruiks- en opwekdata van de klant.

Je werkt nauw samen met multifunctionele teams om de betrouwbaarheid, schaalbaarheid en zichtbaarheid van onze Microsoft .NET-georiënteerde te garanderen. Daarnaast ben je als onderdeel van het team medeverantwoordelijk voor de realisatie van onze applicaties. Directe ervaring in de energie- of duurzaamheidssector is niet vereist, een passie voor duurzaamheid en groene softwareontwikkeling is wel een waardevolle plus in het bijdragen aan onze missie om bedrijven CO2-neutraal te maken.

In steekwoorden bestaat de functie uit:

 • DevOps-cultuur: je geeft leiding aan inspanningen om de DevOps-cultuur binnen de organisatie te cultiveren en te professionaliseren.
 • Infrastructuur en tooling: je bent verantwoordelijk voor het ontwerpen, implementeren en onderhouden van een robuuste en schaalbare infrastructuur voor onze Microsoft .NET-applicaties en -databases (PostgreSQL, Azure storage).
 • Optimalisatie van de CI/CD-pijplijn: je stimuleert de verbetering en automatisering van onze CI/CD-processen, met als doel software frequent en stabiel naar productie te brengen.
 • Observability en betrouwbaarheid: je neemt verantwoordelijkheid voor het inrichten van tooling waarmee het gehele team in staat wordt gesteld de betrouwbaarheid van onze applicaties te garanderen en problemen proactief te identificeren en op te lossen.
 • Cross-functionele samenwerking: je werkt nauw samen met het product- en ontwikkelingsteam.
 • Mentorschap en kennisdeling: je biedt begeleiding en mentorschap aan junior teamleden, waardoor een cultuur van leren en kennisdeling binnen het DevOps-team wordt bevorderd.

Het team

Je wordt onderdeel van het Censo digital development team. Binnen dit team ligt de focus op het ontwikkelen van het online platform van Censo waarmee onze klanten ondersteund worden in hun duurzaamheidsambities. Je zult nauw samenwerken met het development team, dat werkt vanuit onze vestiging in Nijmegen.

Onze ideale kandidaat

 • Je beschikt over een HBO/WO werk- en denkniveau, en hebt bij voorkeur een ICT-gerelateerde studie afgerond.
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in een DevOps of vergelijkbare rol, met een sterke achtergrond in het beheren van infrastructuur en tooling voor Microsoft .NET-applicaties.
 • Je hebt bewezen ervaring met het ontwerpen, implementeren en optimaliseren van CI/CD-pijplijnen met behulp van tools zoals Atlassian, Jenkins, GitLab CI/CD of Azure DevOps.
 • Je hebt praktische ervaring met cloudplatforms (bij voorkeur Azure) en infrastructuur-als-code-tools (Terraform, Ansible) voor het inrichten en beheren van infrastructuur.
 • Je bent vertrouwd met scripttalen (bijv. Python, PowerShell, Bash) voor automatisering van infrastructuurvoorzieningen, configuratie en implementatieprocessen. Daarnaast is ervaring in het ontwikkelen van C# applicaties een pluspunt.
 • Je hebt gewerkt met monitoring- en observatietools (bijv. Datadog, Prometheus, Grafana, ELK stack).
 • Je hebt een passie voor duurzaamheid en bent geïnteresseerd in green software development.
 • Je beschikt over sterke analytische en probleemoplossende vaardigheden, met het vermogen om complexe technische problemen op te lossen en praktische oplossingen te bedenken.
 • Je werkt je graag in een team en support je een positieve en ondersteunende teamsfeer.
 • Je hebt relevante certificeringen in DevOps, zoals bv Microsoft AZ-400

Ons aanbod

Een uitdagende functie bij een ambitieuze organisatie waarin je bijdraagt aan een betere wereld. Je krijgt veel ruimte voor eigen initiatief en persoonlijke ontwikkeling. Naast een marktconform salaris (range €4.700 - €6.500 afhankelijke van je ervaring), pensioenregeling, laptop en 25 vakantiedagen bieden we jou de flexibiliteit om hybride te werken en een optimale ‘work-life-balance’ te creëren.

Meer informatie of solliciteren

Wil je meer weten? Neem contact op met Leen Willems, HR, M. +31 (0)6 43413948. Solliciteren kan door je CV en motivatiebrief te sturen aan Leen, E. HR@censo.nl Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

"Bij Censo nemen we geen besluiten vóór elkaar maar mét elkaar. We bepalen samen de koers hoe onze missie te bereiken. Zo is iedereen betrokken. En dat maakt ons net even anders!",  Jos van Moerkerk, directeur.

 

Are you a passionate and experienced DevOps engineer and looking for an interesting next step in your career in the world of sustainability? In this position you combine a crucial role in the development of the Censo platform with a meaningful impact towards a greener future. You are the biggest advocate of a strong DevOps culture and you are continuously working to improve our processes and infrastructure! Your technical expertise and proactivity are essential for the success of our organization. Sounds like a dream job?

About us

We provide business in the Netherlands with the optimal route to a 100% CO2-neutral building. To make it as easy as possible for our customers, we facilitate every step of the route to make organizations more sustainable, including financing. Want to know more about Censo? Read about it here.

The team

You will become part of the Censo digital development team. This team focusses on developing Censo's online platform that supports our customers in their sustainability ambitions. You will work closely with the development team, which operates mainly from our office in Nijmegen.

The job

We are looking for a skilled and experienced Senior DevOps Engineer to join our Censo platform team. With the Censo platform we help customers become more sustainable by providing insight and advice based on customer usage and generation data.

You will work closely with cross-functional teams to ensure the reliability, scalability and visibility of our Microsoft .NET-oriented. In addition, as part of the team you are co-responsible for the realization of our applications.

Direct experience in the energy or sustainability sector is not required, but a passion for sustainability and green software development is a valuable plus in contributing to our mission to make companies CO2 neutral.

The main responsibilities are:

 • DevOps Culture: You will lead the cultivation and professionalization of the DevOps culture within the organization.
 • Infrastructure and tooling: you are responsible for designing, implementing and maintaining a robust and scalable infrastructure for our Microsoft .NET applications and database (PostgreSQL, Azure storage).
 • Optimization of the CI/CD pipeline: you will drive the improvement and automation of our CI/CD processes, with the aim of bringing software to production frequently and stably.
 • Observability and reliability: you take responsibility for setting up tooling that enables the entire team to guarantee the reliability of our applications and proactive identification and resolution of incidents.
 • Cross-functional collaboration: you work closely with the product and development team.
 • Mentorship and knowledge sharing: You will provide guidance and mentorship to junior team members, promoting a culture of learning and knowledge sharing within the DevOps team.

Our ideal candidate

 • You have an Master’s degree or equivalent experience, and preferably have completed an ICT-related study.
 • You have at least 5 years of experience in a DevOps or similar role, with a strong background in managing infrastructure and tooling for Microsoft .NET applications.
 • You have proven experience designing, implementing, and optimizing CI/CD pipelines using tools such as Atlassian, Jenkins, GitLab CI/CD, or Azure DevOps.
 • You have practical experience with cloud platforms (preferably Azure) and infrastructure-as-code tools (Terraform, Ansible) for setting up and managing infrastructure.
 • You are comfortable with scripting languages (e.g. Python, PowerShell, Bash) for automating infrastructure provisioning, configuration and deployment processes. In addition, experience in developing C# applications is a plus.
 • You have worked with monitoring and observation tools (e.g. Datadog, Prometheus, Grafana, ELK stack).
 • You are passionate about sustainability and interested in green software development.
 • You have strong analytical and problem-solving skills, with the ability to solve complex technical problems and come up with practical solutions.
 • You enjoy working in a team and support a positive and supportive team atmosphere.
 • You have relevant certifications in DevOps, such as Microsoft AZ-400.

Our offer

A challenging position at an ambitious organization in which you contribute to a better world. You will have plenty of room for your own initiatives and personal development. In addition to a competitive salary (range €4,700 - €6,500 depending on your experience), pension scheme, laptop and 25 days off, we offer you the flexibility to work hybrid and create an optimal 'work-life balance'.

Leen Willems Hr Groot
Leen Willems, HR manager

"Bel me gerust, ik vertel je er graag meer over!"

Contact