De TEK-Regeling

Alles wat je moet weten over de TEK-Regeling en waar je deze kan aanvragen.

Ons Merk Het DNA Van Censo (14.8 X 21 Cm) (Facebook Bericht (Liggend)) (1640 X 634 Px) (18)
Energieadviseur
Mark
Meetdiensten

Vanaf 21 maart 2023 hebben MKB-bedrijven de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor een tegemoetkoming in energiekosten (TEK-regeling). Dit is een van de energiesteunmaatregelen uit het pakket van de overheid. Met deze tegemoetkoming wil de overheid ondernemers wat ademruimte geven en MKB-bedrijven toekomstbestendig houden.

Wat is de TEK-Regeling

Mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten een relatief groot deel uitmaken van de totale omzet kunnen vanaf 21 maart de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) aanvragen. De TEK-regeling is een tijdelijke tegemoetkoming voor energie-intensieve mkb-bedrijven voor de gestegen gas- en elektriciteitskosten. De tegemoetkoming kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd en loopt van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023.

Voor wie bestemd:

Mkb-ondernemingen bij wie de energiekosten minimaal 7% van de omzet bedragen en die voldoen aan de overige voorwaarden van de regeling.

Ons Merk Het DNA Van Censo (14.8 X 21 Cm) (Facebook Bericht (Liggend)) (1640 X 634 Px) (10) Censo (1)

Welke eisen

 • De TEK-vergoeding is bedoeld voor energie-intensieve mkb-bedrijven die voldoen aan de mkb-definitie, met maximaal 249 medewerkers en hoogstens € 50 miljoen omzet en/of een balanstotaal van maximaal € 43 miljoen. Stichtingen, verenigingen en overige instellingen die voldoen aan de voorwaarden kunnen de regeling ook aanvragen.
 • De subsidie is gebaseerd op gemodelleerde verbruiks- en prijsgegevens en dus niet op het daadwerkelijke gebruik en niet op de werkelijke prijs van energie per klant. Hierdoor kunnen aanvragen sneller worden behandeld. Het gas- en elektraverbruik wordt mede bepaald aan de hand van het gemiddeld historisch verbruik. Deze gegevens worden opgevraagd bij de netbeheerders. Het minimale deel dat bedrijven zelf betalen, de zogenoemde drempelprijs, is € 1,19 per m³ voor gas en € 0,35 per kWh voor elektriciteit (excl. BTW maar inclusief Energiebelasting).
 • Ondernemers die in aanmerking komen voor de TEK krijgen maximaal 50% van het verschil tussen de drempelprijs en de maximumprijs. Je krijgt eerst en voorschot en nadat op 31 december 2023 de daadwerkelijke marktprijs is vastgesteld volgt er een eindafrekening.

 

Hoeveel geld krijg ik terug via de TEK-Regeling?

De compensatie bedraagt 50% van de energiekostenstijging boven een vastgestelde zogenoemde drempelprijs.

Wanneer kun je de TEK aanvragen

Aanvragen van TEK is mogelijk van 21 maart 2023 (09.00 uur) tot 2 oktober 2023 (17.00 uur)

Office Buildings In The Business District Of Brisb 2022 03 09 16 32 44 Utc Austin Distel Wawefydpkag Unsplash Scaled

Zo vraag je de TEK-regeling aan

Wanneer je in aanmerking komt voor de TEK-regeling, vraag je deze zelf aan via de website van het RVO:

 1. Log in met je DigiD of eHerkenning niveau 3 met machtiging 'RVO diensten op niveau eH3' (of hoger). Ben je zzp’er of heb je een eenmanszaak? Dan mag je ook inloggen met DigiD.
 2. Vul de gegevens in van je organisatie: KvK-nummer, post- en bezoekadres en rekeningnummer waarop je de subsidie wil ontvangen.
 3. Vul de gegevens in van de contactpersoon, zoals naam, telefoonnummer en e-mailadres.
 4. Vul de omzetgegevens en het EAN-nummer van je gas- en elektriciteitsaansluiting in. Deze staan op je jaarafrekening of wanneer je een grootverbruik aansluiting hebt op je maandfactuur.
 5. Verklaar dat je onderneming of groep zich kwalificeert als mkb-onderneming volgens de mkb-definitie van de Europese Commissie.
 6. Een verklaring dat jouw mkb-onderneming of groep kwalificeert als mkb-onderneming volgens de mkb-definitie van de Europese Commissie. Je vult hiervoor de mkb-toets in en slaat het resultaat op of maakt een uitdraai hiervan. Wij kunnen deze uitslag bij je opvragen.
 7. Let op: Zorg ervoor dat je het adres en de tenaamstelling in het aanvraagformulier precies zo schrijft als op je energiecontract staat vermeld. Is dit niet hetzelfde? Dan geeft je EAN-code mogelijk een foutmelding bij de aanvraag. Je EAN-code bestaat uit 18 cijfers.

Tot slot vind je in het hierna volgend overzicht de informatie over wat je moet doen in het geval van jouw specifieke situatie op basis van je omzet over 2022.

Betaalde jij of jouw groep omzetbelasting in 2022?

Verzamel dan kopieën van de maand-, kwartaal- of jaaraangifte. Wijken de aangiften af van de kalenderkwartalen? Gebruik dan de aangiften over 4 kwartalen. Deze moeten voor het grootste deel in 2022 vallen.

Beschik je niet over kopieën van jouw aangiften?

Stuur dan een afschrift uit de boekhouding, een kopie van de baten-lastenrekening of een ander bewijsstuk mee, waaruit duidelijk het bedrag blijkt waarover jij (of jouw groep) omzetbelasting betaalde in het kalenderjaar 2022.

Was je in 2022 geen omzetbelasting verschuldigd?

Stuur dan een afschrift uit de boekhouding, een kopie van de baten-lastenrekening of een ander bewijsstuk mee. Het RVO kan je vragen jouw omzet te onderbouwen met aanvullende bewijsstukken, zoals een kopie van de jaarrekening of het jaarverslag over 2022.

Startte je in 2022 met jouw onderneming en kan je geen jaaromzet 2022 opgeven?

Geef dan minimaal 3 aaneengesloten maanden btw-aangiften op. Ben je niet btw-plichtig? Dan kan je de TEK aanvragen vanaf het moment dat er minimaal 3 aaneengesloten kalendermaanden aan omzet is terug te zien in je administratie. We rekenen de beschikbare omzet om naar een volledig kalenderjaar.

Let op: vraag je de TEK aan voor een groep verbonden ondernemingen?

Dan neem je de omzet van alle aangesloten ondernemingen bij elkaar. Je laat hierbij de omzet tussen de aangesloten ondernemingen buiten beschouwing.

Tarief energiecontract bij aanvraag:​

Je moet bij de aanvraag over je contract/tarief niks aanvinken: aanvinken betekent dat je een tarief hebt onder de drempelprijs en daarmee niet in aanmerking komt voor de TEK.

Je betaalt voor elektra Piek meer dan 22,4 Eurcent/kWh en meer dan 74,1 Eurocent/m3 (dit zijn de “kale” drempelprijzen zonder energiebelasting) in 2023. Je voldoet daarmee aan de gestelde eis!

Direct aanvragen TEK subsidie:

U dient de aanvraag zelf in te dienen. Censo kan deze aanvraag niet voor jou indienen.

Hierbij de link van de aanvraag:

TEK - Klantportaal-Site | mijn.rvo.nl

Hoelang duurt de beoordeling van mijn aanvraag?

Nadat je de TEK-regeling hebt aangevraagd, haalt de overheid je gegevens op bij de netbeheerder. Daarna kan het maximaal acht weken duren voor je weet of je aanvraag is goedgekeurd. Is dat het geval, dan krijg je binnen vijf werkdagen het voorschot van 35% op je rekening gestort. Is je aanvraag afgekeurd? Dan heb je zes weken de tijd om bezwaar in te dienen.

Vaststellen definitieve subsidie

Het geld dat op je rekening wordt gestort is een voorschot. Dit is je maximale subsidie. De definitieve subsidie wordt pas in 2024 vastgesteld. Bij het berekenen van het voorschot is de modelprijs 2023 namelijk nog niet bekend en ook niet te voorspellen. Daarom worden in de berekening van het voorschot de prijzen gebruikt die maximaal vergoed worden. Zodra de modelprijs bekend is, krijg je bericht met het verzoek om een vaststellingsverzoek in te dienen.

Opmerking:

Je ontvangt een voorschot en op 31 december 2023 wordt de eindafrekening opgemaakt. De kans is zeer groot dat je het volledige bedrag moet terugbetalen wanneer de markt zich zo blijft ontwikkelen. Bij de TEK regeling wordt niet gekeken naar wat je werkelijke betaalt aan energiekosten in 2023 maar naar de gemiddelde marktprijs.

Heb je nog vragen:

Alle vragen met betrekking tot de TEK kan je aan het TEK team van RVO vragen.

TEK-telefoonnummer (RVO): 0880424460

Veel gestelde vragen.

Overige voorbeeldvragen over (verbonden) ondernemingen.

Ik heb 1 onderneming met meerdere aansluitingen en/of locaties. En nu?

Je kunt in je aanvraag meerdere EAN’s opvoeren.

Wat is een groep verbonden ondernemingen?

Een groep verbonden ondernemingen is een aantal binnenlandse en/of buitenlandse ondernemingen die zodanig verbonden zijn, dat ze samen een groep of concern vormen. Dat kan op verschillende manieren:

 • Een onderneming heeft meer dan 50% van de aandelen in een andere onderneming.
 • Een onderneming kan de meerderheid van het bestuur of de raad van commissarissen van een andere onderneming benoemen of ontslaan.
 • 2 of meerdere ondernemingen hebben een gezamenlijke leiding die alle beslissingen neemt. Bijvoorbeeld bij dochterondernemingen of werkmaatschappijen.
 • Een onderneming heeft als enige het recht om te beslissen over een andere onderneming. Dit is vaak vastgelegd in een overeenkomst.
 • Een onderneming kan op hoofdlijnen instructies opleggen aan een andere onderneming. Dit is vaak vastgelegd in de statuten of in een overeenkomst.
 • Een franchisenemer die niet los staat van de franchisegever. Dit is vaak vastgelegd in de franchiseovereenkomst. Een franchise kan ook nog op een van de bovenstaande manieren verbonden zijn met een andere onderneming.
 • Ondernemingen zijn een fiscale eenheid voor de belasting. Als je deel uitmaakt van een fiscale eenheid, maak je automatisch deel uit van een groep. Een fiscale eenheid bestaat vaak uit een moedermaatschappij en 1 of meer dochtermaatschappijen.

wil je de TEK subsidie aanvragen?

Dit kan alleen als groep.

Mijn bakkerij is onderdeel van een holding. Mijn bedrijf voldoet aan alle voorwaarden. Wordt dan toch de omzet van de hele holding meegenomen in de intensiteitstoets?

Het RVO telt de omzet en de standaardverbruikswaarden van de volledige groep verbonden ondernemingen bij elkaar op om de energie-intensiteit te berekenen. Alleen als de hele groep samen voldoet aan de voorwaarden kan voor de hele groep verbonden ondernemingen samen TEK aangevraagd worden.

Mijn bedrijf is onderdeel van een groep verbonden ondernemingen. Geldt het maximum subsidiebedrag voor mij alleen of voor de hele groep samen?

Het maximum bedrag geldt per groep verbonden ondernemingen.

In onze groep verbonden ondernemingen zitten ook buitenlandse ondernemingen. Krijgen die ook een tegemoetkoming?

Nee, buitenlandse ondernemingen binnen de groep verbonden ondernemingen komen niet voor aanmerking voor TEK. De omzet van deze ondernemingen telt ook niet mee in de berekeningen van de energie-intensiteit, het voorschot en de definitieve tegemoetkoming. Buitenlandse verbonden ondernemingen hoef je ook niet op te geven in de aanvraag zelf, die zijn alleen van belang om te bepalen of er verbondenheid bestaat tussen twee of meer Nederlandse ondernemingen.

Bekijk de webinar over de TEK-regeling

Wil je alle ins en outs weten over de TEK-regeling? Op 14 maart gaf de overheid een webinar over dit onderwerp. De hele video kijk je hier terug:

 

Verlaag permanent je energiekosten​

De TEK-regeling is een tijdelijke maatregel van de overheid om je energiekosten te verlagen. Wil je jouw energiekosten permanent verlagen? Censo helpt je graag bij het verduurzamen van je pand(en) waardoor je energieverbruik afneemt. Daarnaast is het mogelijk om je aan te sluiten bij ons inkoopcollectief. We komen energie slim in, zodat jij minder betaalt.

Wil je weten hoe we dat kunnen doen voor jouw bedrijf? Neem contact met ons op!