Terug

Erik Kemink

Partner & co-founder

“Het belangrijkste wat we kunnen doen, is nu in actie komen."

Erik Kemink is betrokken bij Censo sinds het idee in 2019. Hij is de drijvende kracht achter onze missie: zakelijk Nederland CO2-neutraal.

Klimaatverandering heeft steeds meer impact op de stabiliteit van onze wereld. Wanneer we verder kijken dan weersinvloeden, zien we dat problemen door klimaatverandering zich manifesteren in ons hele leven. Klimaatverandering destabiliseert wereldwijd de economie en veiligheid van landen. 

Daarom heb ik oprechte zorgen over in welke wereld we terecht komen. De veiligheid waarin wij leven en onze vrijheid komt onder druk te staan zodra geopolitieke en economische gevolgen van klimaatverandering verder een vlucht nemen.

Om dit te voorkomen is er niet meer veel tijd. Eigenlijk zijn we al te laat en pas over vijf jaar beginnen is écht veel te laat. De urgentie is zoveel groter dan de meeste mensen zich realiseren. We moeten voorkomen dat er een grotere onomkeerbare situatie ontstaat.

Daarom is het belangrijkste wat we kunnen doen, nu in actie komen. Alleen dan kunnen we een bijdrage leveren aan een betere wereld voor de volgende generatie.

De actie die wij hebben genomen, is de oprichting van Censo. Zo willen wij verduurzamen makkelijker maken en de energietransitie versnellen. Hierbij is ons ultieme doel een 100% CO2-neutraal zakelijk Nederland in 2030. Doet je mee?!

Ik word graag terug
gebeld door Erik