Profiteren van zonnepanelen zonder investering

06 mei 2022
Door Jeanine van der Veen

De energiemarkt is dynamischer dan ooit. Explosieve stijging van de energieprijzen, congestie op het netwerk en geopolitieke spanningen zorgen voor veel onrust en prijsonzekerheid. Daarbij hebben we te maken met een toenemende maatschappelijke druk om te verduurzamen en ergere gevolgen van klimaatverandering te voorkomen. Dus, hoe pakken we de regie weer terug om onszelf te verzekeren van groene energie tegen een goede prijs? Bedrijven vinden het antwoord in een dak met zonnepanelen. En, met de SDE++ subsidieregeling wordt deze stap aantrekkelijker.

Ontsnappen aan prijsonzekerheid en afhankelijkheid van energieleveranciers

Onder de huidige omstandigheden is het voor veel bedrijven inmiddels een dagelijkse zorg om energie in te kopen. Vaste energieprijzen voor de lange termijn zijn nu meer uitzondering dan regel. Toch zijn er mogelijkheden om te ontsnappen aan prijsonzekerheid en afhankelijkheid van energieleveranciers. Door zelf energie op te wekken met zonnepanelen op uw bedrijfsdak creëert u prijszekerheid, onafhankelijkheid van energieleveranciers én bent u verzekert van een besparing op uw energiekosten.

Afbeelding subsidie

Profiteren van zonnepanelen zonder investering

Een investering in zonnepanelen kan echter behoorlijk in de papieren lopen en het vergt kennis en tijd om een rendabele exploitatie te realiseren. Wij kunnen u hierin volledig ontzorgen en nemen de (initiële) investering voor onze rekening. Op deze manier kunt u eenvoudig investeringsvrij verduurzamen en besparen op energiekosten. Bij Censo kunt u op twee manieren profiteren van zonnepanelen zonder investering: u least de zonnepanelen op uw bedrijfsdak óf u verhuurt uw bedrijfsdak aan Censo. 

Uw energieverbruik bepaalt of u beter zonnepanelen kunt leasen of uw dak kunt verhuren

Zonnepanelen leasen of uw bedrijfsdak verhuren aan Censo

Heeft u een hoog energieverbruik en is de opgewekte energie voornamelijk voor eigen gebruik? Dan is onze leaseconstructie de beste keuze voor u. Want bij lease bespaart u gegarandeerd op kosten mede dankzij de SDE++ subsidie. Bij een laag energieverbruik waarbij u het merendeel teruglevert aan het net, is het aantrekkelijker uw dak aan ons te verhuren. Want bij verhuur van uw dak bent u verzekerd van een vergoeding per m2 dak. In beide gevallen nemen wij de verantwoordelijkheid voor organisatie, uitvoering, beheer, onderhoud, monitoring en bijsturing inclusief financiering en subsidies. Wij regelen alles voor u. Dat begint met een eerste dakscan om de haalbaarheid te toetsen tot aanvraag van SDE++ subsidie. 

Meer over zonnepanelen voor bedrijfsdaken

 

Zijn zonnepanelen ook voor huurpanden aantrekkelijk?

Als huurder wilt u wel een lagere energierekening maar een initiatief om zelf energie op te wekken met zonnepanelen ligt niet voor de hand. Zeker niet in verzamelgebouwen waar meerdere huurders zijn. En hoe zit dat voor de verhuurder die zelf geen energie verbruikt en wettelijk niet verplicht is verder te verduurzamen omdat het gebouw al voldoet aan alle nodige energielabels? Dan is de prikkel om te investeren in zonnepanelen meestal niet aanwezig. Helaas zijn er hierdoor veel gebouwen waar kansen om te besparen en te verduurzamen onbenut blijven. Om uit deze spagaat te komen is het leasen van zonnepanelen of het verhuren van het bedrijfsdak wel degelijk een oplossing. Want wij zijn in staat de kosten van energie te verdelen onder huurders zónder dat de verhuurder daar omkijken naar heeft. Zonder gedoe kan de huurder profiteren van een lagere energierekening en heeft de verhuurder een gebouw dat aantrekkelijker is geworden  voor bestaande en nieuwe huurders. Hierbij bieden wij tijdens de looptijd van het contract flexibiliteit om mee te bewegen met veranderingen. Denk bijvoorbeeld aan een overdracht van het contract naar een andere gebouweigenaar.

Over de SDE++ subsidie

Vanaf 28 juni 2022 wordt de nieuwe ‘Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie’, de SDE++ subsidie, voor dit jaar opengesteld. Deze subsidie is bedoeld om bedrijven en (non)profit-instellingen te helpen bij het verminderen van hun CO2-uitstoot. Met een subsidieplafond van 13 miljard euro is het budget flink verhoogd in vergelijking tot 2021.

Webinar SDE++ subsidie terugkijken

Tijdens het webinar op 10 mei gaven wij in een 30 minuten alle informatie over de SDE++ en hoe wij u kunnen helpen hier optimaal van te profiteren. Bekijk het terug door hier uw gegevens in te vullen:

Voornaam
Achternaam
Emailadres

Verduurzamen doen we samen

Thema's

Direct contact

Mart de Jong

Projectontwikkeling

“Wij helpen u graag met verduurzamen
en te besparen op kosten”