Paris Proof

De gebouwde omgeving gebruikt 40% van de energie in Nederland en is goed voor een derde van de CO2-uitstoot. Door stappen te zetten in energiebesparing en het terugdringen van CO2 draagt de sector bij de doelen die zijn gesteld om klimaatopwarming tegen te gaan. Maak je gebouw Paris Proof met zonnepanelen en eventueel energieopslag. Zo ben je niet alleen klaar voor 2050, wanneer de gebouwde omgeving niet meer energie mag verbruiken dan er in Nederland duurzaam wordt opgewekt, maar is het gebouw ook extra aantrekkelijk voor huurders.

Financieel rendement

Naast de kans om je gebouw Paris Proof te maken is er een aantrekkelijk financieel rendement haalbaar. Door eigen duurzaam opgewekte zonnestroom te verbruiken ben je minder afhankelijk van energieleveranciers en de onvoorspelbare energiemarkt. De toevoeging van batterijen voor het opslaan van groene stroom kan nog extra rendement opleveren. Censo maakt een haalbaarheidsstudie waarin niet alleen gekeken wordt naar de technische haalbaarheid, maar ook naar het financieel rendement.

Groeien ondanks netcongestie

Netcongestie kan zorgen voor een negatief effect op de huidige bedrijfsoperatie of groei van jouw bedrijf, omdat een grotere aansluiting niet mogelijk is of het gecontracteerd vermogen wordt overschreden. Om dit te voorkomen en de groei van je bedrijf zeker te stellen, is de opslag van energie met een batterijsysteem en in eventuele combinatie met een PV-systeem een uitkomst. Verduurzamen en groeien tegelijk!

Slim sturen

De productie van zonnepanelen loopt niet altijd gelijk met de stroomvraag van je bedrijf. Met slimme sturing wordt het aanbod van eigen opgewekte stroom afgestemd op de vraag van je gebouw. Apparaten die hiervoor geschikt zijn kunnen bijvoorbeeld eerder of later worden ingeschakeld of tijdelijk worden uitgezet. En overtollige zonnestroom kan worden opgeslagen in een batterij zodat de stroom op een ander moment kan worden geleverd door de batterij te ontladen. Door slim te sturen wordt de balans tussen energievraag- en aanbod geoptimaliseerd. Denk aan het behalen van een beter financieel rendement uit de zonnepanelen of een dynamisch energiecontract en het verlagen van de CO2-footprint van je bedrijf. Censo kan ook Curtailment toepassen bij negatieve stroomprijzen.

Aerial View Of An Industrial Building With Solar P 2022 12 22 20 23 49 Utc

Ontzorging en Assetmanagement

Of het nu gaat om een PV-systeem, een batterijsysteem of beide, Censo ontzorgt je in het gehele traject. Van eerste haalbaarheidsstudie tot ontwerp, operatie, exploitatie en beheer en onderhoud voor een langere periode en passend bij jouw bedrijf. Zo kun jij je volledig richten op je bedrijf zonder je zorgen te maken over zaken die je wel nodig hebt, maar niet je core business zijn.

Als de PV-installatie en/of het batterijsysteem gerealiseerd is, zorgt Censo dat de installatie optimaal aansluit en blijft aansluiten op jouw bedrijfsvoering. Met het energiemanagement platform Censo.live worden alle energiestromen gemonitord en slim aangestuurd op basis van de uitgangspunten die voor jouw bedrijf belangrijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan kostenbesparing van energiekosten en het verlagen van je CO2-footprint. Daarnaast verzorgt Censo het beheer en onderhoud van de installaties.

Start met een haalbaarheidsstudie

Met een haalbaarheidsstudie van Censo brengen we eerst de huidige situatie in kaart. Zo analyseren we je energieverbruik, het energiecontract, de netaansluiting en impact van netcongestie. Na deze stap maken we verschillende scenario’s voor de dimensionering van een PV-installatie voor jouw bedrijfsdak en een mogelijk batterijsysteem. Daarna geven we je inzicht in de kosten en een businesscase. Je kan dus direct doorpakken naar de realisatie van het PV-systeem. Een haalbaarheidsstudie van Censo kost €1.750 en is onafhankelijk, praktisch en kijkt net even verder. Zo gaan we, in tegenstelling tot andere aanbieders, in op de opslag van energie en geven we een uitgebreide businesscase. 

Ons Merk Het DNA Van Censo (14.8 X 21 Cm) (Facebook Bericht (Liggend)) (1640 X 634 Px) (31)

Alles geregeld

Vanuit onze inhoudelijke kennis in de hele energieketen, bieden we zonnepaneleninstallaties en energieopslag aan die passen bij je dak en bedrijfsvoering nu, en in de toekomst. Daarbij ontzorgen wij je in het gehele traject. Van een eerste haalbaarheidsscan, scope 12 audit bij de verzekeraar, het ontwerp en projectmanagement tot SDE++ subsidieaanvraag, realisatie, slimme aansturen van de installatie en beheer en onderhoud.

Dit is onze aanpak

Voordat je het energiesysteem van je bedrijf optimaliseert met de aanleg van zonnepanelen en/of energieopslag is er inzicht nodig in de specifieke situatie. Zonder inzicht ben je stuurloos en ontstaat er suboptimale oplossing. Dat voorkomen we met onze aanpak.

Haalbaarheidsstudie

Zonnepanelen en batterijen zijn een serieuze investering en vragen om een grondige aanpak. In de haalbaarheidsstudie maken wij de opwek en het energieverbruikspatroon inzichtelijk voor de huidige en toekomstige situatie. Censo maakt voor jou bedrijf een haalbaarheidsstudie op maat voor €1.750. Laat je gegevens achter, dan nemen we contact met je op.

Ontwerp & Advies

Nadat we een volledig beeld hebben van de situatie en jouw wensen gaan wij aan de slag met de haalbaarheidsstudie en het ontwerp van de PV-installatie en eventueel een batterijsysteem. 

Begeleiding van realisatie

Sluit het ontwerp aan? Dan ontzorgen wij door de volledige projectbegeleiding van de realisatie uit handen te nemen. Zo kan jij je richten op je core business en zorgen wij met onze kennis en ervaring voor een vlekkeloze realisatie.

Assetmanagement en monitoring

Na de realisatie zijn wij niet weg, sterker nog, dan beginnen we pas. We monitoren in Censo.live de opwek van uw panelen en de prestaties van de batterij om eventuele onregelmatigheden snel te kunnen ontdekken en te kunnen sturen op optimalisatie van jouw energiesysteem.

We geven graag antwoord op je vragen.

Wat is peak shaving?

Met peak shaving 'schaaf' je als het ware een piek ten opzichte van je basisverbruik weg. Dit kan door apparaten slimmer aan te sturen zodat de energievraag beter wordt verdeeld of door het inzetten van een batterij die de stroom kan leveren op het moment van de piekvraag.

Zijn zonnepanelen mogelijk in gebieden met congestie op invoeding?

Ja, maar teruglevering is dan niet mogelijk. De grootte van de installatie zal daarom goed moeten worden afgestemd op de eigen energievraag.

Hoe verhoog ik de zelfconsumptie van mijn PV-installatie?

De opwek van de stroom uit je PV-installatie en je verbruik lopen zelden gelijk op. Door middel van het aansturen van apparaten kan dit beter op elkaar afgestemd. Je kan ook een batterij inzetten om de opgewekte stroom op te slaan. De batterij kan dan ontladen op het moment dat er vraag is naar stroom.

Wanneer is de SDE++ subsidie interessant?

SDE++ subsidie kan je zien als een verzekering tegen lage terugleveringsprijzen in de toekomst. Wanneer je eigen verbruik lager is dan de capaciteit van je zonnedak biedt dit meer zekerheid bieden voor de investering.

Kan Censo de zonnepanelen en batterij ook koppelen aan mijn laadpalen?

Censo staat voor connecting energy solutions, wij kunnen slim sturen zodat de auto’s laden op de meest gunstige momenten. Dat kan zijn op het moment er groene stroom beschikbaar tegen de scherpste prijs, u veel eigen stroom opwekt of vanuit een batterijsysteem. Het gelijktijdig laden met de beschikbaarheid van duurzame energie kan ook extra inkomsten generen voor uw organisatie door middel van HBE’s. We onderzoeken graag samen of dit van toepassing is.

Wat is curtailment?

Met curtailment wordt het opwekken van energie ingeperkt van installaties die duurzame stroom opwekken. Denk aan windmolens en zonnepanelen. Op het moment dat de wind hard waait en er veel zonneschijn is wordt er veel stroom tegelijk opgewekt. De grote piek van duurzaam opgewekte stroom kan onbalans op het net veroorzaken. Om dit tegen te gaan wordt curtailment toegepast. Censo is in staat om dit toe te passen indien nodig.

Ons Merk Het DNA Van Censo (14.8 X 21 Cm) (Facebook Bericht (Liggend)) (1640 X 634 Px) (25)
Michiel Buysing Damsté, directeur gebouwen

“Samen sneller verduurzamen!”

Contact

Actueel