Inzicht in je CO2-uitstoot

Onze CO2-routekaart biedt gedetailleerd inzicht in de huidige CO2-uitstoot van de energiestromen van jouw bedrijf, inclusief de bronnen en onderdelen waar deze uitstoot uit voortkomt. 

Ambities vertalen naar actie

Samen met Censo creëer je duidelijke en meetbare doelstellingen voor CO2-reductie. Na een zorgvuldige voorbereiding gaan we op basis van een echt maatwerkadvies aan de slag in het door jou bepaalde tempo.

Alignement EED-auditverplichting

Worstel je met de EED-auditverplichting? Het implementeren van een CO2-routekaart is een effectieve manier om hiermee aan de slag te gaan. Ben je hier al mee aan de slag? Dan nemen we deze acties op in de CO2-routekaart.

Transparant

We zijn van tevoren helder over de investering, CO2-besparing en terugverdientijd. Met ons energiemanagementplatform Censo.live heb je vervolgens 24/7 inzicht over de resultaten. Ook handig om jouw stakeholders te informeren over je CO2-reductie!

Ons Merk Het DNA Van Censo (14.8 X 21 Cm) (Facebook Bericht (Liggend)) (1640 X 634 Px) (35)

Wat is Paris Proof

De term ‘Paris Proof’ verwijst naar het Akkoord van Parijs, een internationaal klimaatakkoord dat in 2015 is gesloten. Het hoofddoel van dit akkoord is het beperken van de wereldwijde temperatuurstijging tot ruim onder 2 graden Celsius en streven naar een beperking van 1,5 graden Celsius ten opzichte van pre-industriële niveaus. Bedrijven die ‘Paris Proof willen zijn, willen hun CO2-uitstoot in lijn te brengen met deze doelstellingen.

De CO2-routekaart 

Onze CO2-routekaart helpt je bij het opstellen van een plan om de CO2-uitstoot van de energiestromen van je bedrijf in lijn te brengen met de doelstellingen van het Akkoord van Parijs. Het biedt een gestructureerd kader om de benodigde maatregelen te identificeren, te plannen en uit te voeren om de uitstoot te verminderen en een duurzame en klimaatneutrale toekomst te bereiken. 

Dit is onze aanpak

In vijf stappen naar Paris Proof. 

Inzicht creëren

Onze energieanalist bezoekt jouw locatie voor een energiescan en we analyseren jouw energieverbruik aan de hand van meetdata. We inventariseren de bestaande inspanningen vanuit bijvoorbeeld de EED-auditverplichting en het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP).

Ambitie bepalen

In welk tempo wil je naar Paris Proof? Samen definiëren we jouw duurzaamheidsdoelstellingen en bepalen we het gewenste tempo naar ‘Paris Proof’.

Advies

Je ontvangt een maatwerkadvies voor jouw ideale route naar Paris Proof, waarin alle acties zijn opgenomen, inclusief een overzicht van de investering, CO2-besparing en terugverdientijd. En omdat we ook de acties uit de EED-auditverplichting en het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) meenemen, is het echt helemaal compleet.

Actie

Censo neemt de regierol op zich bij de uitvoering van de acties in jouw CO2-routekaart. We coördineren en sturen het proces, zodat de benodigde acties efficiënt worden geïmplementeerd.  

Continu verbeteren

Jaarlijks evalueren we of je bedrijf nog op koers ligt en identificeren we eventuele aanpassingen voor verdere optimalisatie. Daarnaast beheren we afwijkingen en zorgen we voor tijdige rapportages. Op deze manier houden we de vinger aan de pols en zorgen we ervoor dat jouw bedrijf op de juiste koers blijft richting het behalen van de CO2-doelstellingen. 

DV 8685
Lloyd Smeets, klantadviseur

“Samen sneller verduurzamen!”

Contact