De Informatieplicht Energiebesparing, wat betekent het voor u?

04 oktober 2021
Door Jeanine van der Veen

Nederland heeft in het Klimaatakkoord ten doel gesteld om onze broeikasgassen met 95% te reduceren in 2050, ten opzichte van 1990. Het grootste deel van deze reductie wil de overheid realiseren via het bedrijfsleven. Voor de uitvoering en handhaving van deze afspraken gebruikt de overheid de Energiebesparingsplicht welke is verankerd in de Wet Milieubeheer. De Informatieplicht Energiebesparing is hier sinds 2019 onderdeel van.

Voor wie geldt de Informatieplicht Energiebesparing?

Alle bedrijven en instellingen die jaarlijks meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 aardgas verbruiken, dienen te voldoen aan de Informatieplicht Energiebesparing.

Wat houdt de Informatieplicht Energiebesparing in?

Bedrijven en instellingen voor wie de Informatieplicht Energiebesparing van toepassing is, moeten vanaf 1 juli 2019 zelf actief de overheid informeren welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen. De RVO heeft Erkende Maatregelenlijsten Energiebesparing (EML) opgesteld per branche. De door u genomen erkende energiebesparende maatregelen dient u in kaart te brengen en te rapporteren via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Ontzorging in de Informatieplicht Energiebesparing

Heeft u nog niet voldaan aan de informatieplicht en/of wilt u volledig ontzorgd worden in de naleving van alle wettelijke verplichtingen, dan is deelname aan ons platform Censo.live interessant voor u.

Dienst Onderhoud (1)

Hierin kunnen wij u ontzorgen

Deelname aan ons platform Censo.live borgt voor u volledig de naleving van alle wettelijke verplichtingen. Want Censo.live voorziet onder andere in:

  • Monitoring van uw energiegebruik 
  • Alle wettelijk verplichte acties en besparingsadviezen 
  • Up-to-date informatie over de bespaarde energie en CO2-uitstoot
  • Rapportage in het eLoket van het RVO over welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen
Verduurzamen doen we samen

Artikelen

Direct contact

Mart de Jong

Projectontwikkeling

“Zet vandaag
de eerste stap”