Green Real Estate zet in op duurzaam laden

Bij GoStores in Gouda laden bezoekers voortaan zorgeloos via zonnepanelen. Zónder dat Green hier omkijken naar heeft. 

WEBSITE LAADOPLOSSINGEN FOTO GOSTORES

Voor vastgoed eigenaar Green Real Estate (Green) zijn de laadpunten op het parkeerterrein bij GoStores Gouda een verlengstuk van het vastgoed. De klanten die hier winkelen, willen de auto kunnen opladen en dat maakt het vastgoed voor huurders aantrekkelijker. Maar er is meer, de slimme laders van Censo worden ingezet om een deel van de zonne-energie van de 8.500 zonnepanelen te benutten.

Samenwerking 

De wensen van Green waren helder: ze wilde zelf eigenaar zijn van de laadpalen, maar niet het beheer, onderhoud en de exploitatie verzorgen. “De organisatie is er niet op ingericht om de het ontwerp te maken, projectbegeleiding te doen en eventuele storingsafhandeling. Tegelijkertijd willen we wel de regie houden en de eigen huisstijl kunnen toepassen op de laadpalen. En er speelde in Gouda nog veel meer waarbij de expertise van Censo goed van pas kwam. Zo is er een technische oplossing ontworpen waardoor wij aan alle voorwaarden die voortkomen uit de SDE++ subsidie die is toegekend kunnen blijven voldoen, HBE (Hernieuwbare Brandstof Eenheden) kunnen creëren en rechtstreeks met zonne-energie de auto’s kunnen laden. Green doet zelf de investering in de hardware en is dus eigenaar van de laadpalen, maar we hebben geen zorgen over de afhandeling van storingen, de exploitatie of bijvoorbeeld de uitbreiding van laadplekken,” vertelt Michiel Zwarthoed van Green, vastgoedeigenaar van onder andere GoStores in Gouda. 

Gouda 

Tien laadpunten en één snellader met twee laadpunten zijn gerealiseerd in de opvallend roze kleuren van het GoStores winkelgebied. De realisatie verliep goed, maar we stonden ook voor een verrassing. In Gouda en omgeving is er sprake van zeer slappe grond. Zodoende is het parkeerterrein opgebouwd uit een laag beton, gevolgd door een zandlaag en asfalt. Om de kabels naar de laders te krijgen was een ontwerp gemaakt om de kabels op de juiste diepte in de zandlaag te leggen onder het asfalt. Tijdens de werkzaamheden bleek het asfalt direct op het beton te liggen. Sleuven maken in het beton was kostbaar en tijdrovend, maar toch moesten de kabels op een veilige diepte komen. Censo bedacht met de aannemer een oplossing om een glooiing in het asfalt te maken en ontnam alle zorgen uit handen van Green. “Dit is precies zo’n voorbeeld waarom we een turn-key partij zochten die dit soort uitdagingen aankan en van A tot Z regelt dat de laadpalen er komen. De oplossing die is bedacht past prima in het parkeerterrein en de glooiing is nauwelijks merkbaar wanneer men eroverheen rijdt. We gaan de komende tijd bekijken hoe de laders worden gebruikt. Censo monitort de laadpalen en kan bij een langdurig hoge bezettingsgraad het aantal laadpalen gemakkelijk uitbreiden. De kabels en aansluitingen voor deze uitbreiding zijn al volledig voorbereid,” aldus Michiel. 

Slimme oplossingen en meedenken 

In het ontwerp van deze laadoplossing is ervoor gekozen om de laadpalen op dezelfde netaansluiting aan te sluiten als de 8.500 zonnepanelen die op het dak een flinke hoeveelheid energie produceren. Voorheen werd de opgewekte energie direct teruggeleverd aan het net, maar nu gaat een deel van beschikbare zonnestroom direct naar auto’s die staan te laden en wordt de overige hoeveelheid stroom teruggeleverd aan het net. “Censo heeft in het ontwerptraject meegedacht op welke wijze we de opgewekte zonnestroom – na de plaatsing van de laders – zuiver kunnen blijven meten en daarnaast inzichtelijk hebben hoeveel stroom wordt teruggeleverd aan het net en wordt geleverd aan de laders. Het meedenken met onze businesscase maakt voor ons een belangrijk verschil, vertelt Michiel. Censo is hiertoe in staat omdat het verder kijkt dan alleen de laadpalen vanuit haar brede kennis en expertise over alles wat te maken heeft met energie.  

Meer locaties en optimaliseren 

De samenwerking tussen Green en Censo gaat verder dan alleen GoStores Gouda. Er zijn nog meer locaties in ontwikkeling. Bij al deze locaties wordt uitgegaan van het basisscenario, namelijk de realisatie van de laadinfrastructuur. Daarna wordt verder gekeken naar optimalisaties voor de laders of koppelingen aan andere energiesystemen van het vastgoed die bijdragen aan de verduurzaming van het pand met een goede businesscase. 

Job Censo
Job Geuverink, sales engineer

"Zullen we kennismaken?"

Contact