Oplossing netcongestie probleem Bowling Split met batterij en slimme aansturing

Batterij Censo Bowling Split

Het in Purmerend gevestigde bedrijf Bowling Split heeft meer stroom nodig dat het kan krijgen vanuit het stroomnet voor de verwarming van het pand. De aanvraag voor een grotere netaansluiting is gedaan, maar het bedrijf krijgt pas in 2027 een grotere aansluiting. Een probleem dat tot nu werd opgelost met een ronkende diesel aggregaat. Een dure en bovendien vervuilende oplossing. Vandaag kwam daar, met de installatie van een batterij, verandering in.

Netcongestie probleem

Purmerend ligt in een netcongestiegebied dat voor afname van stroom volledig rood gekleurd is. Voor een bedrijf dat een grotere netaansluiting dan 3x80A wil, is dat een probleem. Er is immers geen extra transportcapaciteit meer in dit soort gebieden waardoor de netbeheerder geen grotere of nieuwe netaansluiting kan realiseren. Bowling Split in Purmerend liep ook tegen dit probleem aan. Voor de verwarming van het pand is er een grotere netaansluiting nodig, maar die laat nog zeker twee jaar op zich wachten.

Oplossing

Het bedrijf vond een oplossing door een aggregaat op diesel te huren. De kosten hiervan waren echter hoog. Mario Schep van Bowling Split vertelt: “De huur van een aggregaat en de brandstof kostte het bedrijf maandelijks veel geld, maar je moet iets. Niet opengaan is geen optie, dat kost nog veel meer.” Bowling Split en de betrokken vastgoedeigenaar, Jonk Vastgoed, vonden de noodgreep met een aggregaat maar niets en stapte naar Censo. Na een analyse van het energieverbruik bedacht Censo een oplossing met een betere businesscase waarbij het dieselaggregaat de deur uit kon.

Extra vermogen door een batterij

Het extra vermogen dat werd geleverd door het aggregaat wordt nu geleverd door een batterij van 215 kWh en 100 kW. Naast het projectmanagement en de installatie van de batterij, neemt Censo ook de investering voor haar rekening. Bowling Split leaset de batterij van Censo waardoor de maandelijkse kosten voor dit extra vermogen grofweg halveren ten opzichte van de oude situatie en het is bovendien een veel milieuvriendelijker alternatief. Ook maakt de batterij geen geluid, waar het aggregaat op de parkeerplaats goed te horen (en te ruiken) was. Als het bedrijf straks de gewenste netaansluiting heeft kan Censo de batterij weer oppakken en inzetten bij andere bedrijven met een vergelijkbaar probleem. “Dit is voor ons ideaal. Als bedrijf kan je zo’n investering voor een dergelijke batterij niet doen voor twee jaar. En daarbij missen wij de kennis voor de installatie en alle zaken daaromheen”, aldus Mario.

Slimme sturing

De batterij neerzetten is één, maar zorgen dat het optimaal werkt, is een tweede vraagstuk waarmee Censo Bowling Split ondersteunt. Censo zorgt er namelijk voor dat de batterij wordt opgeladen op het moment dat de stroom het meest voordelig is en volledig is opgeladen wanneer het bedrijf de stroom nodig heeft. Dit wordt gedaan met energiemanagementsoftware. Stapje verder Censo werkte in dit project nauw samen met haar opdrachtgever Bowling Split en de vastgoedeigenaar van het pand. Vastgoedeigenaar Jonk Vastgoed wil namelijk veel van de panden in eigendom verduurzamen. Samen met Censo wordt ook voor het pand waarin Bowling Split gevestigd is, gekeken naar de mogelijkheden van zonnepanelen op het dak.

Ons Merk Het DNA Van Censo (14.8 X 21 Cm) (Facebook Bericht (Liggend)) (1640 X 634 Px) (31)
Michiel Buysing Damsté, directeur assets

"Zullen we kennismaken?"

Contact