Een win-win situatie waar je bedrijf én onze planeet baat bij hebben

De belangrijkste wet- en regelgevingen voor bedrijven in Nederland om aan te voldoen zijn: de Wet milieubeheer, Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) en de verplichting tot een energielabel C voor kantoren.

Door hieraan te voldoen verminder je de milieu-impact van je bedrijf, bespaar je op energiekosten en draag je bij aan de overgang naar een duurzamer zakelijk Nederland!

Office Life A Man Standing Up Working And Making 2022 03 04 02 24 48 Utc

Hoe wij je helpen met wet- en regelgeving

Onze experts weten precies aan welke wet- en regelgeving je bedrijf moet voldoen en adviseren over de beste aanpak. Bovendien nemen we de volledige uitvoering van wetten en regels voor jou uit handen. Plannen maken en plannen uitvoeren, daar zijn we goed in bij Censo.

Kies voor gemak met ons alles-in-één abonnement ‘Alles Geregeld’ of kies uit een van onze andere diensten die je helpen te verduurzamen. Er is altijd een oplossing die aansluit op jouw behoeften.

Censo Dashboard Mock Up (1)

Censo.live ondersteunt in naleving

Censo.live is de ideale tool om naleving van wet- en regelgeving te borgen. Dit energiemanagementplatform van Censo is inbegrepen in al onze dienstverlening. Dat is makkelijk!

Klantverhalen

Onze klanten delen open en eerlijk hun ervaringen. Lees hun verhaal, wat werkt en wat niet!  

/media/esfjjkos/helix-2.jpgs
01.

Cushman & Wakefield
Utrecht

We geven graag antwoord op je vragen.

Wat is de Wet milieubeheer?

De Wet milieubeheer is een Nederlandse wet die bedrijven reguleert op het gebied van milieubeheer, inclusief energie-efficiëntie. Deze wet verplicht bedrijven om specifieke energiebesparende maatregelen te nemen die binnen vijf jaar terugverdiend kunnen worden. Dit staat bekend als de energiebesparingsplicht. Bedrijven monitoren hun energieverbruik, identificeren en implementeren energiebesparende maatregelen, en voeren rapportage uit over hun inspanningen.

Wat houdt de informatieplicht uit de Wet milieubeheer in?

De informatieplicht is een verplichting voor bedrijven en instellingen in Nederland om energiebesparende maatregelen te rapporteren aan de overheid als onderdeel van de Wet milieubeheer. Dit houdt in dat bedrijven elke vier jaar moeten rapporteren over genomen energiebesparende maatregelen via het eLoket van RVO.

Deze maatregelen moeten voldoen aan de Erkende Maatregelenlijsten, die kosteneffectieve en haalbare energiebesparingsmaatregelen bevatten. De informatieplicht heeft als doel om inzicht te krijgen in de genomen maatregelen, de voortgang van energiebesparing te monitoren en de overheid in staat te stellen gerichte controles uit te voeren en handhavend op te treden om energie-efficiëntie en klimaatdoelstellingen te bevorderen.

Wat is de Energie-Efficiency Richtlijn (EED)?

De EED is een Europese richtlijn gericht op het verbeteren van energie-efficiëntie en het bevorderen van energiebesparing in de Europese Unie. Deze richtlijn vereist dat grote bedrijven periodieke energie-audits uitvoeren om energiebesparingsmogelijkheden te identificeren. Daarnaast verplicht de EED lidstaten om nationale energiebesparingsdoelstellingen vast te stellen en een nationaal energie-efficiëntieplan op te stellen.

Wat is energielabel C voor kantoren?

Vanaf 1 januari 2023 moeten kantoorgebouwen in Nederland minimaal energielabel C hebben om aan de wettelijke vereisten te voldoen. Dit betekent dat kantoren een bepaald energieprestatieniveau moeten behalen om aan de wet te voldoen. Gebouwen met een slechter energielabel, zoals D, E, F of G, mogen momenteel niet langer als kantoorruimte worden gebruikt.

Welke verplichting is er ten aanzien van het aantal laadpunten op je parkeerterrein?

Het Nederlandse bouwbesluit (European Performance of Buildings Directive III, afgekort EPBD III) legt verplichtingen op met betrekking tot het opladen van elektrische voertuigen.

Momenteel geldt er sinds 10 maart 2020 een verplichting voor utiliteitsgebouwen met meer dan 10 parkeervakken op hetzelfde terrein. Volgens de wetgeving moet er minimaal één oplaadpunt aanwezig zijn voor het gehele parkeerterrein, evenals leidinginfrastructuur (loze leidingen) voor ten minste één op de vijf parkeervakken. Deze regelgeving is van toepassing op zowel nieuwe utiliteitsgebouwen als bestaande gebouwen die ingrijpend worden gerenoveerd. Hierdoor wordt de toekomstige installatie van oplaadpunten vereenvoudigd en ondersteund.

Vanaf 2025 wordt de verplichting verder uitgebreid voor bestaande utiliteitsgebouwen met meer dan 20 parkeervakken op hetzelfde terrein, waarbij minimaal één oplaadpunt aanwezig moet zijn. De gebouweigenaar behoudt echter enige vrijheid om het totale aantal oplaadpunten te bepalen, afhankelijk van de lokale behoefte en marktontwikkelingen.

Ons Merk Het DNA Van Censo (14.8 X 21 Cm) (Facebook Bericht (Liggend)) (1640 X 634 Px) (20)
Lianne Beekhuizen, teamleider energieadvies

“Gewoon goed geregeld!”

Contact