Doorgroeien en verduurzamen ondanks slot op stroomnet

10 mei 2022
Door Jeanine van der Veen

Ondernemers in congestiegebieden dreigen door ondercapaciteit van het stroomnet en de beperkingen die netbeheerders hen hierom opleggen, vast te lopen in hun groei- en verduurzamingsambities. Amsterdam kwam recentelijk nog in het nieuws doordat de gemeente waarschuwde dat het bouw- en klimaatdoelen niet kan halen vanwege ondercapaciteit op het stroomnet. Toch zijn er oplossingen om door te groeien en te verduurzamen door slim om te gaan met de mogelijkheden die er wel zijn. Want die zijn er wel degelijk.

Elektriciteitsrantsoen remt groei

In verschillende gebieden in Nederland is op het stroomnet geen plek meer voor nieuwe aansluitingen: het elektriciteitsnet zit vol. Dit noemen we netcongestie. Gebieden waar het stroomnet volloopt, noemen we congestiegebieden. Op de korte en middellange termijn zien netbeheerders geen mogelijkheden het stroomnetwerk uit te breiden. Dit heeft tot gevolg dat bedrijven door opgelegde elektriciteitsrantsoenen niet kunnen uitbreiden en dat hun groeiambities in gevaar komen.

Verduurzaming stokt

Ook duurzaamheidsdoelstellingen van bedrijven, en daarmee van heel Nederland, komen in gevaar. Verduurzamen betekent in de meeste gevallen overstappen van gas naar elektra. Maar door netcongestie is er niet overal voldoende ruimte op het elektriciteitsnetwerk om overtollig opgewekte energie terug te leveren. In praktisch heel Friesland, Flevoland, Groningen en Drenthe moet er rekening worden gehouden met een terugleverbeperking. Ook in het grootste deel van het noorden van Overijssel, het oosten van Gelderland en Utrecht en in de kop van Noord-Holland kan beperkt worden teruggeleverd.

Ontkomen aan de congestiecrisis

Om te ontkomen aan de huidige én toekomstige vermogenstekorten op het stroomnet, blijft het zelf opwekken van energie de beste oplossing mits er aan enkele voorwaarden wordt voldaan. De voorwaarden om met eigen opwek te ontkomen aan de congestiecrisis zijn:

  • Opsporen en terugdringen van verspilling (wat je niet verspilt, heb je ook niet nodig)
  • Optimaliseren van bedrijfsprocessen om vraag en aanbod van energie beter te matchen
  • Intelligent managen van vraag en aanbod van energie tijdens piek- en daluren verbruik
  • Een elektriciteitsopslagsysteem om overcapaciteit op te slaan

De eerste stap

Energievraagstukken zijn complex, zeker in congestiegebieden, en oplossingen vaak kapitaalintensief. Vanuit onze inhoudelijke kennis in de hele energieketen kunnen wij u helpen. Dat begint met een analyse van uw specifieke situatie en het in kaart brengen van verspilling. Met behulp van ons datagedreven energiemanagement platform Censo.live brengen we vrijblijvend een advies uit over hoe u het beste kunt omgaan met netcongestie. Dan weet u precies waar u aan toe bent. 

Verduurzamen doen we samen

Thema's

Direct contact

Mart de Jong

Projectontwikkeling

“Wij helpen u graag met verduurzamen
en te besparen op kosten”